1.4.13

ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2013 ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ---------------------------------- ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ------------------------------------- ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ------------------------------------- ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΑΝΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ------------------------------------- ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ------------------------------------- ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ------------------------------------ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ----------------------------------- ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ----------------------------------- ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ------------------------------------------ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΟΓΡΑΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ---------------------------------------------- ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ EΠΕΙΧΡΥΣΟΜΕΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ -----------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: