18.1.13

Απολυτίκιο Υπαπαντής του Σωτήρος - 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια: