24.8.12

Απολυτίκιο Αγ. Σοφίας, Πίστης, Ελπίδας - 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια: