1.4.12

Κυριακή των Μυροφόρων

Μυροφόρες είναι οι ευσεβείς εκείνες γυναίκες, οι οποίες "συνακολουθήσασαι αύτώ (τώ Ιησού) από της Γαλιλαίας" (Λκ. 23, 49) μέχρι του τάφου, προσήλθαν στο μνήμα για να αλείψουν το σώμα του Ιησού με μύρο, αψηφώντας κάθε κίνδυνο. Όπως είναι γνωστό, ο κίνδυνος ήταν μεγάλος, διότι ο τάφος περιφρουρείτο από στρατιώτες. Αλλά μεγάλη ήταν η τόλμη και ο ηρωισμός των μυροφόρων γυναικών, οι οποίες πήγαν κρυφά στον Τάφο του Ιησού με σκοπό να αλείψουν με μύρο το σώμα Του. Αμοιβή λοιπόν της αγάπης τους ήταν ότι αξιώθηκαν πρώτες να ακούσουν από τον εξαστράπτοντα άγγελο τη μεγάλη είδηση, το άγγελμα της Αναστάσεως: "πορευθείσαι είπατε τοις μαθηταίς αύτού ότι ήγέρθη άπο των νεκρών, και ιδού προάγει υμάς εις την Γαλιλαίαν, εκεί αύτον όψεσθε" (Μτ. 28, 7). Καί ιδού, ο ίδιος ο Αναστημένος Κύριος συνάντησε αυτές λέγοντάς τους το "χαίρετε" (Μτθ. 28, 9). Οι Μυροφόρες ήταν πολλές. Μνημονεύονται η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή, η Σαλώμη η σύζυγος του Ζεβεδαίου, η Ιωάννα η σύζυγος του Χουζά, η Μαρία και η Μάρθα οι αδελφές του Λαζάρου κ.α.
Το παράδειγμά τους όμως έμεινε και παραμένει μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, στα έργα Εκκλησιαστικής διακονίας και φιλανθρώπου προσφοράς. Χριστιανές γυναίκες σύζυγοι, μητέρες, αδελφές, γιαγιάδες και νέες κοπέλες συνεχίζουν το έργο των Μυροφόρων της Γαλιλαίας. Αφιερωμένες σε φιλανθρωπικά και κοινωνικά ιδρύματα κάνουν το σπίτι και τη γειτονιά τους Εκκλησία και ποίμνη του Χριστού. Έτσι κάθε χριστιανή γυναίκα που κρατά ζωντανή την πίστη του Χριστού στην καρδιά της γίνεται, χωρίς να το γνωρίζει ίσως, Μυροφόρα και προσφέρει τα Μύρα της χριστιανικής ζωής (πίστη, αφοσίωση, αγάπη και θυσία) στη ζωή του κόσμου. Ας οδηγηθούμε στα βήματα των Αγίων Μυροφόρων των μυροφόρων της τρίτης χιλιετίας. Βιογραφία Μυροφόρες είναι οι γυναίκες που ακολουθούσαν το Κύριο μαζί με τη Μητέρα του, έμειναν μαζί της κατά την ώρα του σωτηριώδους πάθους και φρόντισαν να αλείψουν με μύρα το σώμα του Κυρίου. Όταν δηλαδή ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος ζήτησαν κι' έλαβαν από το Πιλάτο το δεσποτικό σώμα, το κατέβασαν από το σταυρό, το περιέβαλαν σε σινδόνια μαζί με εκλεκτά αρώματα, το τοποθέτησαν σε λαξευτό μνημείο κι' έβαλαν μεγάλη πέτρα πάνω στη θύρα του μνημείου, παρευρίσκονταν θεωρώντας κατά τον ευαγγελιστή Μάρκο η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία που καθόταν απέναντι του τάφου. Άλλη Μαρία εννοούσε οπωσδήποτε τη Θεομήτορα. Δεν παρευρισκόταν μόνο αυτές, αλλά και πολλές άλλες γυναίκες όπως αναφέρει και ο Λουκάς.


Flores - Comentarios e Imágenes!


Δεν υπάρχουν σχόλια: