17.1.09

Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ


Ο μητροπολιτικός ναός της Υπαπαντής του Σωτήρος, Βυζαντινού Ρυθμού, χτίστηκε το 1839 και εγκαινιάστηκε το 1879, είναι ένας από
τους πιο μεγαλόπρεπους ναούς. Τιμάται κάθε 2 Φεβρουαρίου, ημέρα τοπικής αργίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: