23.11.08

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Στις 25 Δεκεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τα Χριστούγεννα, δηλαδή τη γιορτή της Γέννησης του Χριστού.
Αρχικά τα Χριστούγεννα συνεορτάζονταν με τα Θεοφάνια (Επιφάνια) στις 6 Ιανουαρίου και αυτό επειδή δεν ήταν γνωστή η ημερομηνία γέννησης. Επί Πάπα Ιουλίου Α' (336-332) θεσπίσθηκε ως επέτειος η 25 Δεκεμβρίου κατόπιν έρευνας των αρχείων της Ρώμης, όπως πιστεύεται, επί της απογραφής που έγινε επί Αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου, σε συνδυασμό με υπολογισμό ρήσης του Ευαγγελίου (το οποίο και συνέτεινε) του Προδρόμου λεχθείσα περί τον Χριστόν:«Εκείνος δει αυξάνειν, εμέ δε ελατούσθαι» (Ιωάνν. γ'30). Κατά συνέπεια αυτής της ερμηνείας η Γέννηση του Χριστού ορίσθηκε κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο όπου και αρχίζει η αύξηση των ημερών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: