29.3.08

Το '''Χριστιανικό Πάσχα''' ή κοινώς Πασχαλιά είναι η μεγαλύτερη γιορτή του [[ΧριστιανισμόςΧριστιανισμού]]. Γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την [[πανσέληνοςπανσέληνο]] που ακολουθεί την εαρινή ισημερία της [[21 Μαρτίου21ης Μαρτίου]] μη συμπεριλαμβανομένης, κατά το [[Ιουλιανό ημερολόγιο]] στην [[ΟρθοδοξίαΟρθόδοξη]] εκκλησία και κατά το [[Γρηγοριανό ημερολόγιοΓρηγοριανό]] στην [[Ρωμαιοκαθολική εκκλησίαΡωμαιοκαθολική]]. Γιορτάζεται η ανάσταση του [[Ιησούς ΧριστόςΙησού Χριστού]] που πιστεύεται ότι έγινε το [[33]] μ.Χ.
Με τον όρο Πάσχα αναφερόμαστε είτε στην εβδομάδα του Πάσχα μέχρι το Σάββατο της Διακαινησίμου, είτε στην περίοδο των 50 ημερών που ακολουθούν το Πάσχα, μέχρι την εορτή της πεντηκοστής ημέρας από του Πάσχα λεγόμενη (αριθμητικά) [[Πεντηκοστή]].
Η εορτή του Πάσχα, λόγω της σπουδαιότητός της, επηρεάζει το εορτολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας τόσο 40 ημέρες πριν από αυτό (Μεγάλη Τεσσαρακοσστή, Τριώδιο) όσο και 50 ημέρες μετά (περίοδος Πεντηκοσταρίου). Οι ακολουθίες που τελούνται τότε έχουν αρχαιοπρέπεια (ανάγονται στους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού), κατάνυξη και λαμπρότητα, και περιγράφονται λεπτομερώς στο [[τυπικό της Εκκλησίας]].

Δεν υπάρχουν σχόλια: